Веганский ужин

СпиÑок покÑпок

ÐвоÑи, ÑÑÑкÑÑ, зеленÑ

РÑккола â 1 болÑÑой пÑÑок
ÐомидоÑÑ ÑеÑÑи (можно замениÑÑ Ð¾Ð±ÑÑнÑми) â600 гÑаммов
ÐомидоÑÑ â 1 кг.
Ð ÐµÐ´Ð¸Ñ â 10 ÑÑ.
Ðимон â3 ÑÑ.
ÐапÑÑÑа белокоÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ â 1,5 кг
ÐÑаÑнокоÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¿ÑÑÑа â 200 гÑ. (заменима на белокоÑаннÑÑ)
ÐапÑÑÑа ÑвеÑÐ½Ð°Ñ â 800 г (можно иÑполÑзоваÑÑ Ð·Ð°Ð¼Ð¾ÑоженнÑÑ)
ÐапÑÑÑа бÑокколи â 800 г (можно иÑполÑзоваÑÑ Ð·Ð°Ð¼Ð¾ÑоженнÑÑ)
ÐÑÐ¸Ð±Ñ ÑÑÑенÑе â50 гÑ.
ÐеÑенки â 2 кг
ÐÑÐ¸Ð±Ñ Ð·Ð°Ð¼Ð¾ÑоженнÑе â 600 гÑ. (Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸Ð¼Ñ Ð½Ð° обÑÑнÑе)
Свекла â 1,5 кг
ÐаÑÑоÑÐµÐ»Ñ â3,4 кг
ÐоÑÐºÐ¾Ð²Ñ â 20 ÑÑ.
ÐÑк â10 ÑÑ.
ÐÑк зеленÑй â 1 ÑÑ.
ÐÑк кÑаÑнÑй â 2 ÑÑ.
ÐÑк-поÑей â 2 ÑÑ.
Яблоко â 10 ÑÑ.
ÐгÑÑÑÑ â 8 ÑÑ.
ЧеÑнок â 5 головок
Сладкий пеÑÐµÑ â 3 ÑÑ. (2 ÑÑ.кÑаÑного и 1 ÑÑ.желÑого)
ТÑква замоÑÐ¾Ð¶ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ â 80 гÑ.
Ðанан â 2 ÑÑ.
СÑÐµÐ±ÐµÐ»Ñ ÑелÑдеÑÐµÑ â 5 ÑÑ.
Ðвокадо â 2 ÑÑ.
Ðинза â 1 пÑÑок
ÐеÑÑÑÑка â 3 пÑÑка
УкÑоп â 2 пÑÑка
ÐÑÑа â 1 веÑоÑка
ÐиÑÑÑÑ ÑалаÑа â 400 гÑ.
ÐабаÑки или ÑÑккини â 7 ÑÑ.
ÐеÑÐµÑ Ñили â 1 ÑÑ.

ÐолоÑное и ÑйÑа

Ðолоко â 2 л
ÐаÑло ÑливоÑное â300 гÑ.
ТвоÑог â 1,5 кг
СÑÑ ÑвеÑдÑÑ  ÑоÑÑов â 350 гÑ.
Сливки 10%-нÑе â 1 л
СмеÑана â 3 ÑÑ. л.
ÐеÑÐ¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ йогÑÑÑ â1 л.
ЯйÑа â 10 ÑÑ.

ÐÐ°ÐºÐ°Ð»ÐµÑ Ð¸ дÑ.

ÐвÑÑнÑе ÑлопÑÑ â 700 гÑ.
СаÑÐ°Ñ â500 гÑ.
СаÑÐ°Ñ ÐºÐ¾ÑиÑневÑй â 120 гÑ.
ÐанилÑнÑй ÑаÑÐ°Ñ â 1 пакеÑик
Ðед â 1 ÑÑ.л.
РаÑÑиÑелÑное маÑло -600 мл (подÑолнеÑное)
ÐаÑло оливковое â 400 мл
ÐÑка â350 гÑ.
РазÑÑÑлиÑÐµÐ»Ñ -1 пакеÑик
ÐаÑÐµÐ½Ð°Ñ ÑгÑÑенка â 4 ÑÑ.л.
СоевÑй ÑоÑÑ â 3 ÑÑ.л.
ÐÑеÑка â 2 ÑÑакана
УкÑÑÑ 9% â 7 ÑÑ.л.
ÐоÑÐ¾Ñ (ÑÑÑой) â400 гÑ.
Ðайонез â 2 ÑÑ.л.
ÐеÑÐ»Ð¾Ð²Ð°Ñ ÐºÑÑпа â 400 гÑ.
ÐÑено â 1 ÑÑакан
ЯÑÐ½ÐµÐ²Ð°Ñ ÐºÑÑпа â2 ÑÑакана
ЧеÑевиÑа â 70 гÑ.
ФаÑÐ¾Ð»Ñ ÑÑÑÐ°Ñ â 170 гÑ.
ÐÑÑ â 120 гÑ.
ÐÑкÑÑÑза конÑеÑвиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ â1 банка
ФаÑÐ¾Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑеÑвиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ â 1 банка
ТомаÑÑ Ð² ÑобÑÑвенном ÑÐ¾ÐºÑ â 1 банка (420 гÑ)
Ðливки â 2 банки
ÐбÑикоÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑеÑвиÑованнÑе или Ñвежие  â 6 ÑÑ.
ТомаÑное пÑÑе â 8 ÑÑ. л.

СпеÑии и пÑипÑавÑ

ÐоÑиÑа  молоÑÐ°Ñ â 1 пакеÑик
ÐоÑÐ¸Ð°Ð½Ð´Ñ â 1 пакеÑик
ТимÑÑн â 2 Ñ.л.
ÐапÑика молоÑÐ°Ñ â 0,25 Ñ.л.
ÐавÑовÑй лиÑÑ â 2 ÑÑ.
ÐÑмин (зиÑа) или Ñмин â 3 Ñ.л.
ÐÑÑкÑма â 0,25 Ñ.л.
ÐÑегано â 1 Ñ.л.
ÐеÑÐµÑ Ð´ÑÑиÑÑÑй â 5 ÑÑ.
ÐеÑÐµÑ Ð¶Ð³ÑÑий â по вкÑÑÑ
ÐеÑÐµÑ ÑеÑнÑй â пакеÑик (или ÑвежемолоÑÑй)
Ð¡Ð¾Ð»Ñ â по вкÑÑÑ

 1. ÐегеÑаÑианÑкое Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð½Ð° Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ñ ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¸Ð· пÑодÑкÑов ÑаÑÑиÑелÑного пÑоиÑÑождениÑ, главнÑм обÑазом из зеÑновÑÑ Ð¿ÑодÑкÑов, овоÑей, ÑÑÑкÑов, оÑеÑов. ÐогÑÑ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÑÑÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾ÑнÑе пÑодÑкÑÑ, ÑйÑа. ÐолноÑÑÑÑ Ð¸ÑклÑÑаеÑÑÑ Ð¼ÑÑо живоÑнÑÑ, пÑиÑÑ, ÑÑбÑ.
 2. Ðак Ð±Ñ Ð²Ñ Ð½Ð¸ ÑеÑили пиÑаÑÑÑÑ Ñ Ð¼ÑÑом или без  него,   пиÑание вÑегда должно бÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑеннÑм и ÑбаланÑиÑованнÑм. ÐлавнÑй вопÑоÑ, коÑоÑÑй  Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ Ð¿Ñи ÑÑом ÑÑиле пиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ â ÑÑо пополнение необÑодимого оÑганизмÑ  колиÑеÑÑва белка.
 3. ÐÑÑоÑниками белка ÑлÑÐ¶Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾ÑнÑе пÑодÑкÑÑ, ÑйÑа, бобовÑе (ÑоÑ, ÑаÑолÑ, гоÑоÑ), оÑеÑи, ÑпинаÑ, колÑÑаби, ÑвеÑÐ½Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¿ÑÑÑа и они обÑзаÑелÑно Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð¿ÑиÑÑÑÑÑвоваÑÑ Ð² ежедневном ÑаÑионе.
 4. СÑаÑайÑеÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ñй Ð´ÐµÐ½Ñ Ð² ваÑем Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð±Ñл ÑÐ°Ð»Ð°Ñ Ð¸Ð· ÑÐ²ÐµÐ¶Ð¸Ñ Ð¾Ð²Ð¾Ñей и ÑÑÑкÑов. Ð¡Ð°Ð»Ð°Ñ â ÑÑо здоÑоваÑ, вкÑÑÐ½Ð°Ñ Ð¸ малокалоÑÐ¸Ð¹Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¸Ñа, как ÑамоÑÑоÑÑелÑнаÑ, Ñак и дополниÑелÑÐ½Ð°Ñ Ðº лÑÐ±Ð¾Ð¼Ñ Ð²ÑоÑÐ¾Ð¼Ñ Ð±Ð»ÑÐ´Ñ Ð´Ð»Ñ Ð»ÑÑÑего пеÑеваÑÐ¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑÑвоениÑ.  ÐÑÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑоле вÑегда ÑÑоÑÑ ÑÑÑоÑÑÑкÑÑ, оÑеÑи, Ñвежие ÑÑÑкÑÑ. ЭÑо вкÑÑÐ½Ð°Ñ Ð¸ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÐµÐ´Ð°Â  нÑавиÑÑÑ Ð¸ моим домоÑадÑам.

Салат из кускуса с авокадо

Состав:

 • Авокадо – 1штука.
 • Лайм – 1 штука.
 • Масло – 50 миллилитров.
 • Мед или кленовый сироп – 1 столовая ложка.
 • Кускус – 150 граммов.
 • Мята – 1 столовая ложка.

Готовим:

 • Крупу сбрызгиваем растительным маслицем, добавляем любимые специи, пряности. Солим, перчим, заливаем кипяченной водой. Накрываем крышкой и даем настояться в течение пары минут.
 • В набухшую крупу вливаем немного кипятка, в котором разведен мед. Еще раз перемешиваем и настаиваем пару минут.
 • Извлекаем из авокадо мякоть, немного сбрызгиваем лимонным соком. Перемешиваем и отправляем к ароматному кускусу. Приправляем мятой и цедрой лимона.

Рататуй из кабачка с картофелем

Состав:

 • Кабачки – 1 килограмм.
 • Картошка – 200 граммов.
 • Болгарский перец – 2 штуки.
 • Томаты – 1 килограмм.
 • Лук -250 граммов.
 • Яйца – 1 штука.
 • Растительное масло -350 миллилитров.
 • Соль, специи – по вкусу.

Готовим:

Лучок мелко шинкуем. Нарезаем небольшими кубиками помидоры. Желательно снять с них шкурку.

 • Болгарский перец очищаем от семян, нарезаем маленькими кубиками. Картофель чистим и режем тонкими ломтиками.
 • Кабачки очищаем от шкурки (если она тонкая, то можно ее не убирать), режем небольшими кусочками.
 • Раскаливаем в сковороде маслице. Пассируем на нем лучок, помешиваем до тех пор, пока он не приобретет мягкую консистенцию. Всыпаем томаты. Делаем огонь сильнее, и готовим овощи 15 минут.
 • На другой сковороде разогреваем еще немного оливкового масла, и обжариваем на нем измельченный сладкий перец. На приготовление уйдет примерно 25 минут.
 • В сотейнике, отдельно от других овощей жарим до готовности картофель. Снимаем его шумовкой, и даем стечь маслу.
 • Берем глубокую кастрюлю, засыпаем кабачки. Вливаем небольшое количество воды, кипятим. Отвариваем овощ примерно пять минут. Когда кабачки будут полуготовы, сливаем лишнюю жидкость.
 • Добавляем к ним сахар, луково-помидорную смесь, болгарский перец, картофель. Все тщательно перемешиваем. В самом конце добавляем яйцо, хорошенько вмешиваем.
 • Перекладываем в порционное блюдо, и подаем к столу, можно с добавлением небольшого количества веганского майонеза.

Это может быть интересно:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Podosinki (Подосинки)